วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

# "สปา" คำๆ นี้มีความหมายค้นหาความหมายของสปา ที่นี่ !

"สปา" ( Spa ) คำ ๆ นี้มีความหมาย ค้นหาความหมายได้ที่นี่ ! เลยค่ะ คำว่า Spa มาจากคำในภาษาวาลลูนโบราณ ประเทศเบลเยี่ยม หมายความถึง น้ำพุ แต่ในภาษาอังกฤษโบราณใช้คำว่า SPAW และ สปา(Spa) แห่งแรกที่มีการกล่าวถึงกันมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1326 อยู่ที่ประเทศเบลเยี่ยม ใกล้กับเมือง LIEGE ซึ่งในปัจจุบันเป็นสนามแข่งรถที่มีชื่อเสียงหนึ่งของโลกค่ะ

แต่ทั้งนี้ก็มีการสรุปคำจำกัดความของ "สปา" (Spa) ไว้หลายความหมาย อาทิ
"สปา" (Spa) มีความหมายว่า เป็นสถานที่มีน้ำแร่ไหลออกจากพื้นดินตามธรรมชาติ หรือถูกสูบขึ้นจากใต้ผิวของโลก หรือ นำคำว่า สปา (Spa) มาใส่เพื่อจุดประสงค์ของการรักษาโรค

"สปา" (Spa) มีความหมายว่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอาจไม่ได้มุ่งไปที่น้ำ แต่ใช้ปัจจัยทางดิน น้ำ อากาศ เป็นหลัก เพื่อการบำบัด

"สปา" (Spa) จะเป็นโรงแรม หรือ สถานที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อน เพื่อให้บริการแช่ อาบน้ำ มีน้ำพุไว้สำหรับดื่มได้ และมีการบริการทางกายภาพบำบัด เช่น การรักษาด้วยไฟฟ้า การนวด และการออกกำลังกาย เพื่อการรักษา มีกีฬา กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งดนตรีการแสดง และทัศนศึกษา สถานที่ทางประวัติศาสตร์ สถานที่ทางโบราณคดี หรือธรรมชาติที่งดงาม

ในประเทศไทย มักมีคนเข้าใจผิดคิดว่า "สปา" (Spa) คือ การแช่น้ำ และ การนวด เท่านั้น จึงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า สปา (Spa) กับ สถานบริการ อาบ อบ นวด เป็นสถานที่เดียวกัน โดยแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นสปา (Spa) ผู้เข้าใช้บริการเป็นทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ส่วนบริการของสถานบริการ อาบ อบ นวด นั้น จะมีแต่เฉพาะท่านสุภาพบุรุษ เข้าไปใช้บริการ แต่มาทำการเปลี่ยนเพียงป้ายสถานบริการ เท่านั้น แต่บริการยังคงเหมือนกันทุกประการ ซึ่งความเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมากเลยค่ะ แต่ที่คนไทยเรามักเข้าใจผิด แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เข้าใจผิดไปตาม ๆ กัน ก็เพราะมีกลุ่มบุคคลที่มีเจตตนาทำให้สถานที่ 2 แห่งนี้ กลายเป็นสถานที่ให้บริการอย่างเดียวกันค่ะ โดยที่ยังคงพบกันมากในปัจจุบัน ก็คือสถานบริการแนว อาบ อบ นวด เปลี่ยนป้ายสถานบริการให้เป็นสปา (Spa) กันก็เยอะค่ะ ซึ่งหนึ่งในเหตุผลก็เพราะมันฟังแล้วดูดี อีกทั้งสปา (Spa) ยังเป็นกิจการที่คนไทยและนักท่องเที่ยวกำลังให้ความสนใจกันมาก จึงทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อดึงดูดลูกค้า แม้แต่ร้านเสริมสวยในปัจจุบันหลายแห่ง ก็ยังเปลี่ยนป้ายร้านที่มีคำว่า "สปา" (Spa) อยู่ด้วยค่ะ

"สปาไทย" (Thai Spa) หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิถีไทย มีการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพที่หลากหลาย เช่น การใช้น้ำ การนวด การอบตัว การขัดตัว การพอกตัว การทำสมาธิ การออกกำลังกาย และโภชนาการ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ เป็นต้น

"สปาไทย" ( Thai Spa) ไม่ว่าจะเป็นสปาที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือ ต่างจังหวัด ต่างก็มีการปรับเปลี่ยนของสถานที่ให้บริการ ให้เป็นไปตามสภาพความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น นั้น ๆ โดยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งนี้ การบริการก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามความต้องการของผู้มาใช้บริการค่ะ